/6

Đề cương Lý HK2 Lớp 6,7,8,9

Upload: PhuongLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 287|Tải về: 0

ĐỀ CUƠNG ÔN TẬP M ÔN V ẬT LÝ HỌC KỲ II KH ỐI 6 : ]I/ Trả lời câu hỏi: 1/ Thể tích của các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt đô tăng, khi nhiệt độ giảm? 2/ Trong các chất rắn, lỏng ,khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất? 3/ Tìm một ví dụ chứng tỏ sự co giãn vì nhiệt

[Ẩn quảng cáo]