/6

ĐỀ CƯƠNG ÔN SỬ 8 KÌ I CHUẨN

Upload: TuanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1800|Tải về: 38

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 8 HỌC KÌ INĂM 2011 – 2012 Câu 1: Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ* Nguyên nhân:- Thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và tiến hành chính sách cai trị, bóc lột nhân dân ở đây.- Giữa t

[Ẩn quảng cáo]