Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ CƯƠNG ÔN SỬ 8 KÌ I CHUẨN

Lượt xem:1276|Tải về:27|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 8 HỌC KÌ INĂM 2011 – 2012 Câu 1: Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ* Nguyên nhân:- Thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và tiến hành chính sách cai trị, bóc lột nhân dân ở đây.- Giữa thế kỉ XVIII, nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh nhưng thực dân Anh ngăn cản, kìm hãm sự phát triển ở thuộc địa dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân Bắc Mĩ và giai cấp tư sản, chủ nô với thực dân Anh trở nên gay gắt => chiến tranh bùng nổ* Kết quả:- Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ được ra đời. - Năm 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, quy định Mĩ là nước cộng...