Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề cương ôn Sử 9

Lượt xem:235|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 9 học 201-2012Câu 1: Liên bang Cộng hoà xã hội Xô Viết tồn tại trong bao lâu ? a- 70 năm. c- 79 năm. b- 69 năm. d- 71 năm. Câu 2: Khối SEV và Liên minh Vácsava giải thế vào thời điểm: a- Trước khi Liên Xô tan rã. b- Cùng lúc Liên Xô tan rã. c- Sau khi Liên Xô tan rã. d- Tất cả các ý trên đều sai. Câu 3: Sau 1945 những nước nào ở châu á đã tăng trưởng nhanh về kinh tế ? a- Nhật Bản, Hàn Quốc. b- Trung Quốc, Độ, Sinhgapo. c- Malaysia, Thái Lan. d- Tất cả các ý trên đều sai. Câu 4: Sau khi trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ, Thái Lan đã:a- Tham gia SEATO, bộ chỉ huy SEATO đóng ở Băng Kok.b- Đem quân sang Lào và Việt Nam đánh thuê cho Mĩ. c- Giúp các thế lực diệt...