/3

Đề cương ôn Sử 9

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 469|Tải về: 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 9 học 201-2012Câu 1: Liên bang Cộng hoà xã hội Xô Viết tồn tại trong bao lâu ? a- 70 năm. c- 79 năm. b- 69 năm. d- 71 năm. Câu 2: Khối SEV và Liên minh Vácsava giải thế vào thời điểm: a- Trước khi Liên Xô tan rã. b- Cùng lúc Liên Xô tan rã. c- Sau khi Liên Xô tan rã. d- Tất cả các

[Ẩn quảng cáo]