/2

Dề cương Ôn tập

Upload: HatDe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 256|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: Công Nghệ ************** A. Lý thuyết: 1. Vì sao phải học vẽ kĩ thuật? Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? - Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sống. - Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống. 2. Thế nào là phép chiếu vuông góc? Phép chiế

[Ẩn quảng cáo]