/3

DE CUONG ON TAP CHUONG HALOGEN HOA 10

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 704|Tải về: 6

Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:a) HCl ( Cl2 ( FeCl3 ( NaCl ( HCl ( CuCl2 ( AgClb) KMnO4(Cl2(HCl (FeCl3 ( AgCl( Cl2(Br2(I2(ZnI2c) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vơiNhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau:a) NaOH, NaCl, HCl,HNO3 b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3

[Ẩn quảng cáo]