/1

DE CƯƠNG ON TAP CN 7 HKII

Upload: HatDe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 286|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Công Nghệ 7 1. Em hãy nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay? 2. Thức ăn vật nuôi gồm những loại nào? Hãy nêu ví dụ cho từng loại thức ăn. 3. Hãy nêu đặc điểm và tính chất của nước nuôi thủy sản? 4. Thức ăn tự nhiên là gì? Thức ăn nh

[Ẩn quảng cáo]