Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DE CƯƠNG ON TAP CN 7 HKII

Lượt xem:146|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Công Nghệ 7 1. Em hãy nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay? 2. Thức ăn vật nuôi gồm những loại nào? Hãy nêu ví dụ cho từng loại thức ăn. 3. Hãy nêu đặc điểm và tính chất của nước nuôi thủy sản? 4. Thức ăn tự nhiên là gì? Thức ăn nhân tạo là gì? Nêu ví dụ cho mỗi loại thức ăn. 5. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam là gì? 6. Ngành chăn nuôi ở nước ta có mấy nhiệm vụ? 7. Theo tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh thì độ ẩm trong chuồng là bao nhiêu? 8. Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản ở nước ta? -----------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------