/1

de cuong on tap dia li 7

Upload: LeDucMao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 505|Tải về: 1

NỘI DUNG THI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7 Câu 1:Hãy phân tích tác động tiêu cực của việc gia tăng dân số quá nhanh đối với tài nguyên môi trường ở địa phương em đang sinh sống? Câu 2: Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên môi trường? Câu 3: Trên thế giới có mấy chủng tộc, đó là những chủng tộc

[Ẩn quảng cáo]