/14

de cuong on tap dia ly hk1

Upload: NganTranThi.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 962|Tải về: 6

Đề cương địa lí 9 Câu 1 : Trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư nước ta ?Nêu các biện pháp giải quyết sự phân bố dân cư chưa hợp lí ? * Đặc điểm sự phân bố dân cư : - Dân cư phân bố không đều : + Tập trung đông đồng bằng , ven biển ( 600người /km2)

[Ẩn quảng cáo]