Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ( Hóa 11 )

ÔN TẬP HỌC KI I ( 2010-2011 )A. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN:n (mol) =  (mol) n (mol) =Vk (lít) / 22,4 (đkc) %mA=.100%CM (mol/l)=  C%=  %VA=%nA=.100%D (g/ml)=  dA/B= Mhh=pH= - lg[H+] pH= 14 - pOH pOH= - lg[OH-]B. LÝ THUYẾTCẦN NHỚ:Chương 1: Sự điện li1. Chất điện li là gì? Sự điện li là gì? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Phương trình điện li là gì? Phương trình điện li được biểu diễn như thế nào? Chất điện li gồm những loại chất nào? Tại sao dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện còn các loại chất khác thì không?2. Theo Areniut thì axit là gì? Bazơ là gì? Hiđroxit lưỡng tính là gì? Mỗi chất cho 2 ví dụ và viết pt điện li3. Tích số ion của nước là gì? Để xác định được pH của dung dịch ta có thể dùng những công thức nào...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:157|Tải về:1|Số trang:10

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: