/10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ( Hóa 11 )

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 379|Tải về: 3

ÔN TẬP HỌC KI I ( 2010-2011 )A. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN:n (mol) =  (mol) n (mol) =Vk (lít) / 22,4 (đkc) %mA=.100%CM (mol/l)=  C%=  %VA=%nA=.100%D (g/ml)=  dA/B= Mhh=pH= - lg[H+] pH= 14 - pOH pOH= - lg[OH-]B. LÝ THUYẾTCẦN NHỚ:Chương 1: Sự điện li1. Chất điện li là gì? Sự điện li là gì? Thế nào l

[Ẩn quảng cáo]