Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề cương ôn tập Hóa Học lớp 10 - Học kì 1. (Cơ bản và Nâng cao) theo SGK

Lượt xem:384|Tải về:4|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAITRƯỜNG THCS VÀ THPT KPĂ LƠNGĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ IMÔN: HÓA HỌC – 10 (BAN CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO)A. LÝ THUYẾTI. CÂU HỎI ÔN TẬP Chương I : Nguyên tửBài 1: Thành phần nguyên tử 1. Hãy cho biết thành phần cấu tạo nguyên tử và đặc điểm các hạt cơ bản tạo nên nguyên tử? 2. Tại sao nói khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân? Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – nguyên tố hóa học – Đồng vị. 1. Thế nào là số khối? Định nghĩa nguyên tố hóa học? Nhận xét về quan hệ giữa số khối và khối lượng nguyên tử? 2. Những đặc trưng cơ bản của nguyên tử?Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình 1. Đồng vị là gì? Cách xác định nguyên tử khối trung bình? 2. Phân biệt khối lượng mol...