/7

DE CUONG ON TAP HOC KI 1 TOAN 8

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 755|Tải về: 1

ĐẠI SỐ A. đa thức: I., Trừ đa thức: 1. Đơn thức đồng dạng: Là những đơn thức có phần biến hoàn toàn giống nhau. 2. Cộng trừ các đơn thức: + Cộng trừ các đơn thức là cộng trừ các đơn thức đồng dạng, ta cộng trừ các hệ số; phần biến giữ nguyên. + Ví dụ: 2x3y2 + x3y2 - 5 x3y2 = (2 +1 – 5) x3y2 = -2

[Ẩn quảng cáo]