/2

De cuong on tap hoc ki 2 mon vat li

Upload: NghiaDang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 656|Tải về: 1

Họ và tên học sinh:.......................... Lớp : 8/........ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN : VẬT LÝ 8 Phần I: Trắc nghiệm: Câu 1: Trong các vật nào sâu đây, vật nào không có thế năng: A. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất. B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất. C. Viên đạn đang bay.

[Ẩn quảng cáo]