/6

De cuong on tap hoc ki 2 toan 6 (4).doc

Upload: TrangBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 268|Tải về: 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 Bài 1: Thực hiện phép tính: a) ; b) ; d); Bài 2: Thực hiện phép tính: a) + ; b) ; c) A=; d) ; e); f) ; g) Bài 3: Thực hiện phép tính: a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) m) n) o) p) q) (6-2; r) ; s) ; u) t) ; l) P = Bài 4: Thực hiện phép tính: a) 0,2 : . b) 0,5 : ( 2 Bài 5: Tìm x, biết: a) ; b) + 2.x = . c) d) e) x + = f) ; g) h) Câu 6: Lớp 6A có 45 học sinh. Trong học kì I vừa qua, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, số học sinh khá là 10 em, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 6A? Bài 7: Ở một lớp 6 của một trường THCS cuối học kỳ I, có số học sinh được xếp hạnh kiểm khá và tốt. Số học sinh còn lại xếp loại hạnh kiểm trung bình là 12 em. a./ Tính số học sinh lớp 6 của trường THCS trên. b./ Tính tỉ số phần trăm số học sinh được xếp hạnh kiểm trung bình so với số học sinh của cả lớp. Bài 8: Một lớp học có 48 học sinh gồm bốn loại : giỏi, khá, trung bình, yếu. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh yếu chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại Tính tỉ số % của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp. Bài 9: Lớp 6A có 40 học sinh . Sơ kết Học kỳ I gồm có ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại . a ) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A . b ) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp . Bài 10: Lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá. a. Tính số học sinh mỗi loại. b. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại. Bài 11: Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm được số bài. Ngày thứ hai bạn làm được số bài. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài? Hình học Bài 1: Cho hai góc kề bù và . Biết = 1200. a) Tính số đo . b) Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo góc xOt. Bài 2: Cho hai góc kề bù và. Biết . a) Tính số đo góc yOz. b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz, tính số đo góc xOt. Bài 3: Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo góc yOz ? Gọi Om là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo của góc mOz ? Bài 4: Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho = 600. a. Tính số đo góc ? b. Vẽ tia Om, On lần lượt là tia phân giác của và . Hỏi hai góc và góc có phụ nhau không? Giải thích? Bài 5: Cho góc bẹt , vẽ tia Ot sao cho . a. Tính số đo góc ? b. Vẽ phân giác Om của và phân giác On của . Hỏi góc và góc có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích? Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho = 300, = 600. a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? b. Tính góc ? So sánh và ? c. Tia Ot có phải là tia phân giác của