/5

De cuong on tap hoc ki 2 toan 7 (2).doc

Upload: BaoTranCao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 203|Tải về: 1

Trường THCS Nguyễn Trãi đề cương ôn tập toán 7 - học kì ii (Năm học 2008 - 2009) A. Phần đại số Lý thuyết: Thế nào là số hữu tỉ ? Cho ví dụ. Khi viết dưới dạng số thập phân, số hữu tỉ được biểu diễn như thế nào ? Cho ví dụ. Thế nào là số vô tỉ ? Cho ví dụ. Số thực là gì ? Nêu mối quan hệ giữa tập Q, tập I, tập R. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào ? Tỉ lệ thức là gì ? Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. Viết công thức thể hiện tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Khi nào hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau ? Cho ví dụ. Khi nào hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau ? Cho ví dụ. Đồ thị của hàm số y = ax (a ( 0) có dạng như thế nào ? Muốn thu thập các số liệu về một vấn đề cần biết thì em phải làm những việc gì và trình bày kết quả thu được theo mẫu ở những bảng nào ? Tần số của một giá trị là gì ? Thế nào là mốt của dấu hiệu. Nêu cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu. Thế nào là đơn thức ? Cho ví dụ. Thế nào là đa thức ? Cho ví dụ. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ? Cho ví dụ. Nêu quy tắc cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng. Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x). Bài tập: bài tập "Ôn cuối năm" trang 88 - SGK. Bài 1: Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể): Tìm x biết: a. b. c. d. e. g. h. Bài 2: Tìm các số hữu tỉ x, y thoả mãn điều kiện: 3x = 2y và x + y = -15 Tìm các số hữu tỉ x, y, z biết rằng : a) x + y - z = 20 và b) và 2x - y + z = 152 3. a). Chia số 552 thành 3 phần tỉ lệ thuận với 3; 4; 5. b). Chia số 315 thành 3 phần tỉ lệ nghịch với 3; 4; 6 *4. Cho tỉ lệ thức Chứng minh rằng: a. b. c. Bài 3: Dưới đây là bảng liệt kê số ngày vắng mặt của 40 học sinh trong một học kì: 1 0 2 1 2 3 4 2 5 0  0 1 2 1 0 1 2 3 2 4  2 1 0 2 1 2 2 3 1 2  5 1 0 4 4 2 3 1 1 2   a) Lập bảng tần số b)Điền vào chỗ ( … ) ở các phát biểu sau: Số học sinh chỉ vắng mặt một ngày là: Số học sinh vắng mặt từ hai ngày trở lên là: Tần số cao nhất của những ngày vắng mặt là: c) Tìm số trung bình cộng số ngày vắng mặt của 40 học sinh Số cơn bão đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỉ XX được ghi lại trong bảng sau: 3 3 6 6 3 5 4 3 9 8  2 4 3 4 3 4 3 5 2 2  Dấu hiệu ở đây là gì ? Lập bảng "tần số" và tính xem trong vòng 20 năm