/5

de cuong on tap học ki 2 toan 7

Upload: BatTu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 507|Tải về: 1

TRƯỜNG THCS PHAN CHÂU TRINH ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II Năm học 2011 – 2012 Môn: Toán 7 I/ Lý thuyết: A) Đại số. Câu 1: Dấu hiệu là gì? Đơn vị điều tra là gì? Thế nào là tấn số của mỗi giá trị? Có nhận xét gì về tổng các tần số? Câu 2: Làm thế nào để tính số trung bình cộng của một dấu hiệu? Nê

[Ẩn quảng cáo]