Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8

PHÒNG GD&ĐT CẦU KÈ ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG:THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC: 2011-2012 ---------------- -------------- MÔN: TOÁN – LỚP 8 THỜI GIAN: 90 Phút( không kể thời gian phát đề) Bài 1(1,5 điểm) a) Viết hằng đẳng thức bình phương của một hiệu. b) Áp dụng tính: (2x + y)2 Bài 2(1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 7x2y – 14xy2 + 28x2y2 x3 + 2x2y + xy2 – 16x x2 + 4x + 3 Bài 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính: a) b) Bài 4: (2 điểm)Cho phân thức N = a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định. b) Rút gọn phân thức N. c) Tính giá trị của phân thức tại x = -5 và tại x = 5. Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AH. Gọi O là trung điểm của AC, D là điểm đối xứng với H qua O. a) Chứng minh tứ giác AHCD là hình chữ nhật. b) Tứ giác ADHB là hình gì? Tại sao? c) Cho BC = 6cm , AH = 4cm. Tính diện tích tứ giác AHCD. MA TRẬN BÀI THI HỌC KỲ I MÔN: TOÁN - LỚP 8 NĂM HỌC: 2011-2012 -------- Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1. Hằng đẳng thức.    Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % 1 0,5 1 1,0  2 1,5 điểm = 15% 2.Phân tích đa thức thành nhân tử.    Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 1,0 1 0,5  3. Phân thức.-Giá trị của biểu thức.    Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,5 1 1,0 2 1,5 1 1,0 5 4 điểm = 40% 4. Tứ giác.- Diện tích.    Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3 3 điểm = 30% Tổng số câu Tổng số điểm % 2 1,0 10% 5 4,0 40 % 6 5,0 50 % 10 10 điểm 100%  ĐÁP ÁN BÀI THI HỌC KỲ I MÔN: TOÁN – LỚP 8 NĂM HỌC: 2011-2012 --------- Bài 1: a) (A - B)2 = A2 - 2AB + B2 (0,5đ) b) KQ : 4x2 – 2xy +y2 (1đ) Bài 2: a) 7xy(x – 2y + 4xy) (0,5đ) b) x(x + y – 4)(x + y + 4) (0,5đ) c) (x + 1)(x+ 3) (0,5đ) Bài 3: a) KQ : x – 1 (1đ) b) KQ : 2x(x – 2) (1đ) Bài 4: a) x o và x 5 (0,5đ) b) N (0,5đ) c) . Với x = - 5 thoả mãn điều kiện của biến. N(-5) = 2 (0,5đ) . Với x = 5 không thoả mãn điều kiện của biến. Do đó giá trị của phân thức N không xác định tại x = 5. (0,5đ) Bài 5: a)Tứ giác AHCD có: OA = OC (gt) OH = OD (vì D đối xứng với H qua O)

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:123|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: