Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8

Lượt xem:268|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

PHÒNG GD&ĐT CẦU KÈ ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG:THCS THÔNG HÒA NĂM HỌC: 2011-2012 ---------------- -------------- MÔN: TOÁN – LỚP 8 THỜI GIAN: 90 Phút( không kể thời gian phát đề) Bài 1(1,5 điểm) a) Viết hằng đẳng thức bình phương của một hiệu. b) Áp dụng tính: (2x + y)2 Bài 2(1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 7x2y – 14xy2 + 28x2y2 x3 + 2x2y + xy2 – 16x x2 + 4x + 3 Bài 3: (2 điểm) Thực hiện phép tính: a) b) Bài 4: (2 điểm)Cho phân thức N = a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định. b) Rút gọn phân thức N. c) Tính giá trị của phân thức tại x = -5 và tại x = 5. Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến AH. Gọi O là trung điểm của AC, D là điểm đối xứng với H qua O. a) Chứng minh tứ giác AHCD là hình chữ nhật. b) Tứ giác ADHB là hình gì? Tại sao? c) Cho BC = 6cm , AH = 4cm. Tính diện tích tứ giác AHCD. MA TRẬN BÀI THI HỌC KỲ I MÔN: TOÁN - LỚP 8 NĂM HỌC: 2011-2012 -------- Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1. Hằng đẳng thức.    Số câu : Số điểm: Tỉ lệ % 1 0,5 1 1,0  2 1,5 điểm = 15% 2.Phân tích đa thức thành nhân tử.    Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2 1,0 1 0,5  3. Phân thức.-Giá trị của biểu thức.    Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,5 1 1,0 2 1,5 1 1,0 5 4 điểm = 40% 4. Tứ giác.- Diện tích.    Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1,0 1 1,0 1 1,0 3 3 điểm = 30% Tổng số câu Tổng số điểm % 2 1,0 10% 5 4,0 40 % 6 5,0 50 % 10 10 điểm 100%  ĐÁP ÁN BÀI THI HỌC KỲ I MÔN: TOÁN – LỚP 8 NĂM HỌC: 2011-2012 --------- Bài 1: a) (A - B)2 = A2 - 2AB + B2 (0,5đ) b) KQ : 4x2 – 2xy +y2 (1đ) Bài 2: a) 7xy(x – 2y + 4xy) (0,5đ) b) x(x + y – 4)(x + y + 4) (0,5đ) c) (x + 1)(x+ 3) (0,5đ) Bài 3: a) KQ : x – 1 (1đ) b) KQ : 2x(x – 2) (1đ) Bài 4: a) x o và x 5 (0,5đ) b) N (0,5đ) c) . Với x = - 5 thoả mãn điều kiện của biến. N(-5) = 2 (0,5đ) . Với x = 5 không thoả mãn điều kiện của biến. Do đó giá trị của phân thức N không xác định tại x = 5. (0,5đ) Bài 5: a)Tứ giác AHCD có: OA = OC (gt) OH = OD (vì D đối xứng với H qua O)