/18

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8

Upload: HoangThiThuan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 696|Tải về: 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TOÁN 8 Phần I: . A/ Lý thuyết: 1/Phát biểu qui tắt nhân đơn thức với đa thức; Đa thức với đa thức. Áp dụng tính: a/ xy(3x2y - 3yx + y2) b/ (2x + 1)(6x3 - 7x2 - x + 2) 2/ Khi nào đơn thức A

[Ẩn quảng cáo]