/1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - SINH HỌC 10

Upload: HaSunny.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 637|Tải về: 4

Trường THPT Đạteh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ ITổ Sinh– Công nghệ MÔN SINH – 10 CƠ BẢN I. Lí thuyếtPhần I . Giới thiệu chung về thế giới sống.Những đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.Phân biệt những đặc điểm chính của 5 giới sinh vật.Phần II: Sinh học tế bào. Chương I: Thành phần hoá học của tế bào.

[Ẩn quảng cáo]