Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - SINH HỌC 10

Lượt xem:329|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

Trường THPT Đạteh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ ITổ Sinh– Công nghệ MÔN SINH – 10 CƠ BẢN I. Lí thuyếtPhần I . Giới thiệu chung về thế giới sống.Những đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.Phân biệt những đặc điểm chính của 5 giới sinh vật.Phần II: Sinh học tế bào. Chương I: Thành phần hoá học của tế bào.Khắc nhớ kiến thức về đặc điểm cấu tạo và chức năng của 4 hợp chất hữu cơ quan trọng: cacbohiđrat, lipit, prôtêin và acid nuclêiic.Giải thích được vì sao các loại thịt ( VD; thịt gà, thịt lợn..) đều được cấu tạo bởi prôtêinnhưng chúng khác nhau về nhiều đặc tính. Giải thích được vì sao AND có tính đa dạng và đặc thù? Chương II: Cấu trúc của tế bào.Phân biệt được đặc điểm chung của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.Nêu được cấu tạo và chức năng của các bào quan...