/3

Đề cương ôn tập học kì I toán 8

Upload: NgoHanhPhuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 192|Tải về: 1

Đề cương ôn tập học kì I Môn Toán 8 Năm học 2004-2005 ((( Biên soạn nội dung: Thầy giáo Nguyễn Cao Cường I. Lí thuyết: 1. Đại số: Trả lời các câu hỏi ôn tập chương I (trang 32-SGK); chương II (trang 61-SGK). 2. Hình học: Trả lời các câu hỏi ôn tập chương I (trang 110-SGK), thuộc các công thức tính diện tích. II. Bài tập: Ngoài các bài tập cuối mỗi bài học trong sách giáo khoa, bài tập phần ôn tập chương, ôn tập thêm các bài tập sau: A. Đại số: Bài 1: a. Rút gọn A b. Tìm x để A=0 c. Tính giá trị của A biết Bài 2: a. Rút gọn B b. Tính giá trị B khi Bài 3: a. Rút gọn C b. Tìm x để C nhận giá trị âm. Bài 4: a. Rút gọn D b. Tìm giá trị của x để D nhận giá trị nguyên. Bài 5: a. Rút gọn E. b. Tính giá trị của E khi c. Tìm các giá trị nguyên của x để E có giá trị nguyên. Bài 6: Tính giá trị của biểu thức: avới bvới Bài 7: Tìm x biết: Bài 8.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử: Bài 10: Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của các đa thức sau: Bài 11. So sánh A và B biết:  và  B. Hình học: Bài 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, AC, AB. Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt MN tại Q. a. Chứng minh tứ giác BCNQ là hình thang. b. Chứng minh tứ giác ABNQ là hình bình hành. c. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ABMQ là hinh chữ nhật. d. Chứng minh tứ giác APMN là hình bình hành. e. Để tứ giác APMN là hình thoi thì tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì? f. Chứng minh tứ giác AMCQ là hình bình hành. Tam giác ABC cần điều kiện gì để tứ giác AMCQ là hình chữ nhật? Bài 2: Cho tam giác ABC, điểm E thuộc đường phân giác của góc B. Qua E vẽ đường thẳng song song với BC và AB cắt AB tại N và BC tại M. a. Chứng minh tứ giác NEMB là hình thoi. b. Trên AB lấy K sao cho N là trung điểm BK. Chứng minh tứ giác NKEM là hình bình hành. c. Gọi F là điểm đối xứng với E qua N. Tứ giác KEBF là hình gì? Vì sao? d. Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác KEBF là hình vuông? Bài 3: Cho tam giác ABC có H là trực tâm. Gọi M là trung điểm của BC. D là điểm đối xứng với H qua M. a. Tứ giác BHCD là hình gì? Vì sao? b. Chứng minh DB(AB và DC(AC. c. Tam giác ABC thoả mãn điều kiện gì thì tứ giác BHCD là hình thoi. d. Gọi I là trung điểm AD. Chứng minh IM(BC. Bài 4: