/2

ĐÈ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - LÍ 8

Upload: HoangQuocHung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 322|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN VẬT LÍ 8 PHẦN 1:CÔNG SUẤT Công suất là gì? Viết công thức tính công suất và giải thích các đại lượng trong công thức? đơn vị của công suất. 2. Bài tập1):một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5 km trong 30 phút. Tính công và công suất

[Ẩn quảng cáo]