/10

de cuong on tap hoc ki II lop 7 cuc hay

Upload: HaLuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 425|Tải về: 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II : ĐẠI SỐ 7 Một số dạng bài tập tham khảo I/ Toán về hàm số; đồ thị của hàm số 1) a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x b) Biểu diễn các điểm A( -1; 3); B( 2; -5 ); C( ; 1 ) trên mặt phẳng toạ độ Oxy; chứng tỏ 3 điểm A; B; C

[Ẩn quảng cáo]