Đề cương ôn tập học kỳ II - HH9 - 11.12

Upload: KuongAnh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 244|Tải về: 0

Đề cương ôn tập học kỳ II - Môn hóa học 9I. Lý thuyếtCâu 1: Nguyên tắc sắp xếp các NTHH trong bảng HTTH các NTHH là gì?Sự biến đổi tính chất của các NTHH theo chu kỳ, theo nhóm trong bảng HTTH như thế nào?Câu 2: Nguyên liệu chính để sản xuất đồ gốm, xi măng, thuỷ tinh? Ximăng, thủy tinh là gì, thành

Đề cương ôn tập học kỳ II - Môn hóa học 9
I. Lý thuyết
Câu 1: Nguyên tắc sắp xếp các NTHH trong bảng HTTH các NTHH là gì?
Sự biến đổi tính chất của các NTHH theo chu kỳ, theo nhóm trong bảng HTTH như thế nào?

Câu 2: Nguyên liệu chính để sản xuất đồ gốm, xi măng, thuỷ tinh? Ximăng, thủy tinh là gì, thành phần chính của chúng?

Câu 3: Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo, trình bày tính chất vật lí, tính chất hóa học của metan, etilen, axetilen, benzen?

Câu 4: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học của rượu etylic, axit axetic và chất béo?

Câu 5: Trạng tái tự nhiên, tính chất, ứng dụng của glucozơ, saccarozơ ?

Câu 6: Trạng thái tự nhiên, đặc điểm cấu tạo và tính chất, ứng dụng của protein, tinh bột và xenlulozơ?

Câu 7: Khái niệm, phân loại ứng dụng của polime?

II. Bài tập
Câu 1: Viết các PTHH thực hiện các chuyển đổi hóa học sau

C

CO2

CaCO3

CO2


CO

Na2CO3
NaHCO3


Câu 2: Viết các CTCT của hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau: C4H8, C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br

Câu 3: Nêu phương pháp tinh chế khí metan biết khí này lẫn tạp chất là khí etilen, axetilen, cacbon đioxit

Câu 4: Cho các chất C2H5OH, CH3COOH. Cho biết chất nào tác dụng được với Na, Mg, NaOH, CuO, CH3OH? Viết các PTHH xảy ra?

Câu 5: Hoàn thành các hPTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
a, C2H5OH + ? CH3COOH + ?
b, CH3COOH + CaCO3 ? + ? + ?
c, C6H12O6 C2H5OH + ?
d, C2H2 + Br2 ?
e, CH3COOH + ? CH3COOC2H5 + ?
f, CH4 + Cl2  ? + ?
g, C6H6 + ?  C6H5Br + HBr
h, C6H6 + ?  C6H12
Câu 6: Viết PTHH thực hiện chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
CaC2
C2H2
C2H4
Chất dẻo PE

CO2


C2H4Br2b, Tinh bột  Glucozơ  Rượu etylic  Axit axetic  Etyl axetat  Rượu etylic


Natri axetat
Câu 7:
Hãy nhận biết các chất sau bằng phương pháp hóa học:
a, Các khí sau: CH4, C2H4, CO2
b, Các khí sau: HCl, Cl2, CO.
c, Các chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, C6H6, C6H12O6
d, Các chất rắn sau: tinh bột, glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ
e, Rượu etylic, axit axetic và dầu ăn tan trong rượu etylic
f, Các dung dịch: glucozơ, rượu etylic, axit axetic, saccarozơ
g, Hai mảnh lụa, một mảnh làm từ sợi gỗ bạch đàn một mảnh dệt từ tơ tằm
h, Hai miếng da, một miếng da thật một miếng làm từ nhựa PVC
i, Rượu etylic, axit axetic và benzen
k, Rượu etylic và axit axetic bằng hai cách

Câu 8: Nêu hiện tượng và giải thích viết PTHH xảy ra khi:
a, Sục khí etilen dư vào dung dịch brom.
b, Cho hỗn hợp khí metan và clo ( theo tỉ lệ 1:1 về thể tích) ra ngoài ánh sáng.
c, Đun nóng hỗn hợp benzen và brom lỏng có mặt bột sắt.
d, Cho bột đá vôi vào cốc đựng giấm.
e, Lần lượt cho mẩu kim loại Na vào cốc đựng rượu etylic, cốc đựng nước, cốc đựng cồn 700
g, Đun nóng hỗn hợp rượu etylic vói axit axetic có mặt H2SO4 đặc.
h, Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 rồi đun nhẹ
i, Cho giấy quỳ tím vào cốc đựng dd axit axetic.
k, Cho giấm ăn (hoặc nước chanh) vào sữa bò (hoặc sữa đậu nành).
l, Cho vài giọt H2SO4 loãng vào ống nghiệm đựng dung dịch saccarozơ đun nóng, thêm vào ống nghiệm vài giọt NaOH, cho tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch AgNO3 trong NH3

Câu 9: Viết PTHH biểu diễn các PƯHH khi điều chế PE, PVC từ etilen?

* Xác định thành phần phần trăm về khối lượng
Câu 10: Cho 5,6 lít ( đktc) hỗn hợp gồm metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, sau phản ứng thấy có 16g brom phản ứng.
a, Viết PTHH xảy ra?
b, Tính phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ?
[Ẩn quảng cáo]