/8

De cuong On tap hoc ky toan 8

Upload: QuanPhanNgoc.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 227|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 8 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 09-10 A. ĐẠI SÔ I/ Lý thuyết: 1/ Phát biểu qui tắt nhân đơn thức với đa thức; Đa thức với đa thức. Áp dụng tính: a/ xy(3x2y - 3yx + y2) ; b/ (xy - 3x + 2y)(-2xy) c/ (2 -3x)(6x3 - 7x2 - x + 2)

[Ẩn quảng cáo]