/3

de cương on tap kì 1 cong nghe 8

Upload: MimosaHang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 203|Tải về: 0

Phịng giáo dục đào tạo BÀI KIỂM TRA 45’ Quận Đống Đa Năm học: 2010- 2011 Câu 1 : Cho các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của các vật thể A, B, C. Hãy điền số thích hợp vào bảng sau để chỉ rõ tương quan giữa các hình chiếu với các vật thể : Vật th A B C  Hình chiếu đứng   Hình chiếu bằng   Hình chiếu cạnh   Câu 2 : Cho các vật thể A, B, C, D và các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4. Hãy đánh dấu (x) vào bảng sau để chỉ rõ sự tương quan giữa hình chiếu và vật thể : A B C D  1    2    3    4    Câu 3 : Cho vật thể và các hình chiếu. Hãy tìm các hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể trong các hình chiếu đó và ghi số tương ứng vào bảng sau : Hình chiếu A  Hình chiếu đứng  Hình chiếu bằng  Hình chiếu cạnh   Câu 4 : Đọc bản vẽ hình chiếu sau và đánh dấu (x) vào bảng dưới đây để chỉ rõ sự tương quan giữa các khối với hình chiếu của chúng : Hình A B C  Hình tròn   Hình hộp   Hình nón cụt   Hình chỏm cầu   Hình chóp cụt   Câu 5 : Cho vật thể và bản vẽ 3 hình chiếu của của nó. Hãy đánh dấu (x ) vào bảng sau để chỉ rõ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt : A B C D  1    2    3    4    5    Câu 6: Cho chi tiết và các kích thước của nó như hình dưới. Hãy vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của chi tiết vào giấy A4 theo đúng tỉ lệ 3:1. Đáp án và biểu điểm: Từ câu 1 đến câu 5: Mỗi câu 1 điểm. Riêng câu 6: 5 điểm. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ Năm học 2010 - 2011 I/ Lý thuyết: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Nêu công dụng của bản vẽ kĩ thuật? Thế nào là hình cắt? Nêu công dụng của hình cắt? Nêu quy ước vẽ ren và kể tên của 1 số loại ren thường gặp? Nêu vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống? Kể tên và nêu đặc điểm của các loại vật liệu cơ khí phổ biến? Nêu tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Kể tên và nêu công dụng của một số loại dụng cụ cơ khí? Chi tiết máy là gì? Gồm những loại nào? Thế nào là Mối ghép cố định, mối ghép động, mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được? II/ Bài tập: Các dạng bài trong kiểm tra 1 tiết và các bài trong Sgk T53,54,55 Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo chủ đề lý thuyết. Các câu hỏi liên quan đến thực tế cuộc sống hằng ngày. III/ Biểu điểm: Lý thuyết 2 điểm Trắc nghiệm 2 điểm Vẽ 3 hình chiếu của 1 vật thể bất kì 4 điểm Câu hỏi liên quan thực tế 1 điểm. IV/ Yêu cầu học sinh chuẩn bị: 2 loại giấy (A4 và giấy kiểm tra bình thường) 3 loại bút ( bút bi và 2 loại bút chì)