Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề cương ôn tập lịch sử 7

Lượt xem:1075|Tải về:27|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỮ 7Câu 1:Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lê Sơ?Câu 2:Hoàn thành bảng thống kê về những hoạt động chính của nghĩa quân Tây Sơn từ năm 1771-1789 theo mẫu sau:Thời GianNhững Hoạt Động Chính Của Nghĩa Quân Tây SơnMùa xuân 1771-Ba anh em Nguyễn Nhạc,Nguyễn Huệ,Nguyễn Lữ dựng cờ khỡi nghĩa ở Tây Sơn Thượng Đạo.9-1773-Nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn.1776-1783-Bốn lần đánh vào phủ Gia Định,lật đổ chính quyền họ Nguyễn .1-1785-Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút.6-1786-Hạ thành Phú Xuân.Giữa năm 1786-Lật đổ chính quyền họ Trịnh.Giữa năm 1788-Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long.1786-1788-Ba lần đánh quân ra Bắc.12-1788-Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung.1789-Quang Trung đại phá quân Thanh.Câu 3:Em hãy tóm tắt nét chính về sự nghiệp của Quang Trung và Nguyễn Huệ theo mốc thời gian sau:-Mùa xuân 1771:Nhuyễn Huệ cùng ba anh em dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn Thượng Đạo.-1-1785:Nguyễn...