/3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I

Upload: TuanNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1466|Tải về: 29

Câu 16 : TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC MĨ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II ? Trả lời : Nước Mĩ xa chiến trường được Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở. Không bị chiến tranh tàn phá. Nước Mĩ giàu lên trong chiến tranh do được yên ổn phát triển kinh tế và bán vũ khí, hàng hóa cho các nước tham gia chiến

[Ẩn quảng cáo]