/1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 6 ... NĂM HỌC 2010-2011

Upload: DangHienTam.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 158|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG TRƯỜNG THCS HOÀ PHONG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ - LỚP 6 Học kỳ II năm học 2010-2011 Câu 1: Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai? Câu 2: Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta? Câu 3: Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. Câu 4: Hãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Câu 5: Một số công trình văn hóa tiêu biểu của đất nước Cham-pa. Câu 6: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938. Các 7: Đánh giá công lao của Ngô Quyền. Hòa Phong, ngày 15 tháng 04 năm 2011 Giáo viên Trần Thanh Bình