/9

De cuong on tap mon dia li lop 8 HKII

Upload: AnhTucFlower.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1156|Tải về: 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ 8 Câu 1: Vì sao phần lớn các con sông ở nước ta là các con sông nhỏ, ngắn và dốc? Vì lãnh thổ nước ta hẹp ngang, lại nằm sát biển, 3/4 diện tích là đồi núi, các dãy núi lan ra sát biển nên phần lớn các sông nhỏ, ngắn và dốc. Câu 2: Vì sao mùa lũ ở các lưu vực sô

[Ẩn quảng cáo]