/14

Đề cương ôn tập môn triết học Mác - Lê Nin

Upload: CuongCao.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 990|Tải về: 20

SỰ ra ĐỜi cỦa triẾt hỌc Cho đến hiện nay, hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng: Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian, đó là vào khoảng thế kỷ VIII – VI trước Công nguyên, tại các trung tâm văn minh lớn của nhân loại thời cổ đại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp… Khi ấy, trình độ nhận thức của con người đã đạt đạt tới mức trừu tượng hoá, khái quát hoá, hệ thống hoá để xây dựng nên các học thuyết, lý luận thay cho những tri thức tản mạn, rời rạc, huyền thoại… Và đây chính là nguồn gốc nhận thức của sự hình thành triết học. Mặc khác, triết học ra đời có nguồn gốc xã hội trực tiếp là khi trình độ của nền sản xuất phát triển tới mức có sự phân chia lao động của con người ra...