/2

Đề cương ôn tập Ngữ văn 8 học kì II

Upload: PeaceVirgo.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 2722|Tải về: 15

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI I MÔN: NGỮ VĂN 8 NĂM HỌC: 2009-2010 A. TIẾNG VIỆT  1. Nêu đặc điểm hình thức và chức năng của các loại câu sau: Câu nghi vấn,câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật, câu phủ định. 2. Xem và làm lại các bài tập sau mỗi bài học của các loại câu trên. 3. Đặt mỗi loại câu trên 3 ví dụ và phân tích cấu tạo 4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 10 câu) trong đó cớ sử dụng ít nhất một kiểu câu trên. B. VĂN HỌC 1. Đọc kĩ lại các tác phẩm nghị luận cổ: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Cáo bình Ngô. 2. Nêu hoàn cảnh ra đời và nội dung, nghệ thuật của các văn bản trên. 3. Học thuộc các đoạn trích: - Chiếu dời đô từ “Huống gì …đến đế vương muôn đời” - Hịch tướng sĩ từ “ Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo .. đến Lúc bấy giờ , ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào” 4. Chỉ ra được nội dung tưởng, tình cảm; Phương thức biểu đạt chính, Kiểu hành động nói, kiểu câu và giải thích được một số từ ngữ Hán Việt trong đó. C. TẬP LÀM VĂN   I. Lí thuyết Thế nào là văn nghị luận? Bố cục của bài văn nghị luận gồm mấy phần? Nội dung của từng phần. Luận điểm là gì? Khi trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận cần chú ý điều gì?? Vai trò của yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong bài văn nghị luận? II. Đề bài Ít lâu nay một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục các bạn:” Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên ta sẽ chẳng làm được việc gì có ích!” Câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì? Bao trùm lên đoạn trích trên là “Tấm lòng băn khoăn, lo lắng đối với vận mệnh đất nước”. Hãy viết một bài giới thiệu ngắn (khoảng 10 – 15 câu) về tác giả, hoàn cảnh ra đời của văn bản để làm sáng tỏ nội dung, nhận xét đã nêu.