Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

Đề cương ôn tập Ngữ văn 9

Lượt xem:289|Tải về:4|Số trang:17 | Ngày upload:10/11/2012

Phần I. Hệ thống một số kiến thức cơ bản về Văn học Việt Nam.I. Đặc điểm chung về Văn học Việt Nam. Nền Văn học Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự vận động của lịch sử dân tộc, góp phần làm nên đời sống văn hoá tinh thần của người Việt. Đây là một nền Văn học phong phú về tác phẩm, tác giả; đa dạng về thể loại.II. Các bộ phận hợp thành nền Văn học Việt Nam.(gồm hai bộ phận)1. Văn học dân gian (VHDG).- Ra đời khi con người chưa phát minh ra chữ viết và được lưu truyền bằng phương thức truyền miệng, đây là sản phẩm mang tính tập thể của quần chúng nhân dân, chủ yếu là những người lao động ở tầng lớp dưới. (văn học bình dân)- VHDG của nhiều nước, dân tộc trên thế giới có nhiều điểm mang tính tương đồng thể loại...