/1

Đề cương ôn tập sinh học 11 học kì II

Upload: HuongGiangNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 464|Tải về: 2

ôn sinh 11 kì II 1- Sinh trưởng là gì? So sánh sình trưởng thứ cấp và sinh trương sơ cấp? Giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối? 2- Hoocmôn thực vật là gì? Khi sử dụng hoocmôn thực vật cần chú ý điều gì? Giả thích vì sao? Nêu hai ứng dụng của hoocmôn thực vật trong nông nghiệp?

[Ẩn quảng cáo]