/2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KỲ II ĐỊA 7

Upload: LeDucMao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 329|Tải về: 2

Đề cương ôn tập HKII Câu 1. Vì sao Châu Mĩ còn được gọi là Tân thế giới? Đây là vùng đất được người Châu Âu tìm ra đầu tiên vào thế kỉ XV sau chuyến đi tìm đường sang Ấn Độ của Crix tốp Cô - Lôm - Bô(so với cựu lục địa là những vùng đất đã biết từ trước). Câu 2. Em hãy trình bày sự thay đổi các thàn

[Ẩn quảng cáo]