/6

de cuong on tap tieng anh 9 hoc ki 1

Upload: XoaiXanhDanhDa.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1381|Tải về: 37

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 9 Môn: Anh Văn Năm học: 2011 -2012 A. GRAMMAR: 1. The present simple tense S + is /am /are + O S + V1 / V- s / V-es / has+ O Adv: always / usually / often / sometimes / everyday 2. The present progressive tense : S + is / am / are + V-ing + O Adv:

[Ẩn quảng cáo]