/6

đề cương ôn tập tiếng anh 9 học kì 1

Upload: LePhuThao.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 467|Tải về: 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I LỚP 9 Môn: Anh Văn Năm học: 2011 -2012 A. GRAMMAR: 1. The present simple tense S + is /am /are + O S + V1 / V- s / V-es / has+ O Adv: always / usually / often / sometimes / everyday 2. The present progressive tense : S + is / am / are + V-ing + O Adv: now, at

[Ẩn quảng cáo]