Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP TIN 6 HK2

Lượt xem:224|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II (2008 – 2009) MÔN: TIN HỌC 6 I – LÝ THUYẾT Câu 1. Thanh công cụ a) chứa các nút lênh b) chứa các bảng chọn c) chứa cả các nút lệnh và các bảng chọn d) tất cả sai Câu 2. Muốn mở một văn bản dùng: a) File -> Open -> gõ tên tập tin -> OK b) File -> Save -> gõ tên tập tin -> OK c) Open d) câu a và c đúng Câu 3. Muốn đóng một văn bản dùng nút lệnh a) Close c) Open b) Save d) Tất cả sai Câu 4. Muốn lưu trữ một văn bản phải dùng lệnh a) Save hoặc nút lệnh c) open hoặc nút lệnh b) Copy hoặc nút lệnh d) Tất cả sai Câu 5. Muốn khởi động Word em có thể a) chọn Start -> All programs -> Microsoft Word. c) câu a và b đúng b) chọn biểu tượng Word trên màn hình nền (nếu có) d) Tất cả sai Câu 6. Sau khi khởi động Word mở một văn bản mới có tên tạm thời a) là Document 1. c) chưa có tệp văn bản b) là Doc d) là Word.doc Câu 7. Một số thao tác trên văn bản thường được thực hiện nhờ a) nút lệnh c) cả a và b đúng b) chọn trong bảng chọn d) cả a và b sai Câu 8. Hoạt động nào liên quan đến soạn thảo văn bản? a) Viết thư, chép bản nhạc, vẽ một bức tranh c) Đọc báo trên Internet b) Viết một bài thơ, hát một bài hát d) Tất cả sai. Câu 9. Điền vào khoảng trống trong câu a) Một số thành phần chính trên cửa sổ của Word là ...................................................... ......................................................................................................................................... b) Các lệnh được sắp xếp ................................................................................................ ......................................................................................................................................... c) Các nút lệnh thường dùng nhất được sắp xếp trên ...................................................... ......................................................................................................................................... Câu 10 Ghép mục ở bảng A với bảng B để có câu đúng A B a) Để mở văn bản đã có trên máy ta lần lượt thực hiện 1. Lưu văn bản cũ với một tên khác b) Các nút lệnh   dùng để 2. Xem trang văn bản thu gọn trên màn hình c) Để lưu văn bản trên máy tính em thực hiện: 3. Chọn File -> Save -> gõ tên văn bản vào -> OK d) Khi em lần lượt thực hiện các lệnh ở bảng chọn: File, Save As có nghĩa là 4. Chọn File -> Open -> Gõ tên văn bản và -> OK e) Nút lệnh dùng để 5. In toàn bộ tệp tin g) Nút lệnh dùng để 6. Mở văn bản mới, mở văn bản đã có trên máy, lưu văn bản và in văn bản Câu 11. Khi sử dụng soạn thảo văn bản, công việc nào trong các công việc sau đây thường không làm được? a) Chỉnh sửa ảnh c) Soạn bảng lương b) vẽ biểu đồ d)