/4

De Cuong On Tap Toan 6_HK2

Upload: KuongAnh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 359|Tải về: 1

ÔN TẬP HKIIMôn toán 6A. Lý thuyết:1) Định nghĩa phân số, phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số? Viết công thức tổng quát.2) Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số?3) Phát biểu và viết công thức tổng quát cộng, trừ, nhân, chia phân số? Cho VD?4) Phát biểu và viết công thức tổng quát t

[Ẩn quảng cáo]