/14

DỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 CỰC HAY

Upload: HoangMinhLong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 258|Tải về: 1

A.ĐẠI SỐ Câu 1: Thế nào là số hữu tỉ ? Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số  với a, b Z, b 0 Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là Q .Số 0 không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu dương. Câu 2: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào? GTTĐ của một số hữu tỉ x là khoảng cách

[Ẩn quảng cáo]