/7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7. HK 2

Upload: BatTu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 564|Tải về: 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II ĐẠI SỐ A.Kiến thức cơ bản Số liệu thống kê, tần số. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu Biểu đồ Số trung bình cộng, Mốt của dấu hiệu. Biểu thức đại số. Đơn thức, bậc của đơn thức. Đơn thức đồng dạng, quy tắc cộng (trừ) đơn thức đồng dạng. Đa thức, cộng trừ đa thức Đa thức

[Ẩn quảng cáo]