/2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7- HỌC KÌ 1 7

Upload: HoangMinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 878|Tải về: 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 7 NĂM HỌC: 2011-2012 A. Các nội dung cơ bản cần nắm: I. Phần đại số: HS thực hiện được các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa của một số hữu tỉ, các bài toán về tỉ lệ, hàm số và đồ thị của hàm số. II. Phần hình học: HS nắm vững về định nghĩa, tính chất hai

[Ẩn quảng cáo]