/8

de cuong on tap toan 8 HK1

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 376|Tải về: 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ MỘT TOÁN 8 NĂM HỌC 2009 - 2010 Câu 1: Em hãy chọn 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. a) Kết quả của phép nhân 3x(x – 1) là: A. 3x2 B. 3x2 – 1 C. 3x2 – 3x D. 3x2 + 3x b) Kết quả của phép nhân (1 + 3x)(-2xy) là A. - 6x2 B. -2xy + 6x2y; C. 1 – 6x2y; D. -2xy – 6x2y Câu

[Ẩn quảng cáo]