Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề cương ôn tập văn 9 kì 1

Lượt xem:473|Tải về:2|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

1.Tóm tắt Chuyện Người con gái Nam Xương. Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương? 2. Nêu vài nét về Tác giả Nguyễn Dữ và nội dung nghệ thuật của Chuyện Người con gái Nam Xương. 3. Nêu cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du. Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều. 4. Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều. Nêu giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật? 5. Đọc thuộc đoạn trích Chị em Thuý Kiều? Nêu nội dung nghệ thuật của đoạn? 6. Đọc thuộc đoạn trích Cảnh ngày xuân Nêu nội dung nghệ thuật của đoạn? Phân tích, chứng minh nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du? 7. Đọc thuộc đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Nêu nội dung nghệ thuật của đoạn? Phân tích, chứng minh nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc của Nguyễn Du? 8. Nêu hiểu biết của em về cuộc đời, sự nghiệp của NĐC; tóm tắt cốt truyện Truyện Lục Vân Tiên và nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện? 9. Đọc thuộc đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, Nêu nội dung, nghệ thuật của đoạn? 10. Đọc thuộc bài thơ Đồng chí của Chính Hữu, Nêu một vài nét về tác giả, nội dung, nghệ thuật của bài thơ? 11. Đọc thuộc bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. Nêu một vài nét về tác giả, nội dung, nghệ thuật của bài thơ? 12. Đọc thuộc bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Nêu một vài nét về tác giả, nội dung, nghệ thuật của bài thơ? 13. Đọc thuộc bài thơ Bếp lửa. Nêu một vài nét về tác giả, nội dung, nghệ thuật của bài thơ? 14. Đọc thuộc bài thơ ánh trăng. Nêu một vài nét về tác giả, nội dung, nghệ thuật của bài thơ? 15. Tóm tắt Làng của Kim Lân, nêu một vài nét về tác giả. Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai. 16. Tóm tắt Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long , nêu một vài nét về tác giả. Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên. 17. Tóm tắt Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, nêu một vài nét về tác giả. Cảm nhận của em về nhân vật ông Hai. 18. Hình ảnh người lính qua ba bài thơ Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, ánh trăng. 19. Cảm nhận tình cha con trong Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng? 20. Lập sơ đồ về cách phát triển từ vựng ( Nêu ví dụ minh họa) 21. Có những phương châm hội thoại nào? Nêu khái niệm và ví dụ minh họa? 22. Thế nào là cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp? 23. a. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 8 câu có yếu tố miêu tả, trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp mùa xuân trong hai câu thơ Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 1.Tóm tắt Chuyện Người con gái Nam Xương. Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương? 2. Nêu vài nét về Tác giả Nguyễn Dữ và nội dung nghệ thuật của Chuyện Người con gái Nam Xương. 3. Nêu cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du. Tóm tắt tác phẩm Truyện Kiều. 4. Tóm tắt tác