/2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 8 HỌC KÌ II

Upload: TranVien.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1084|Tải về: 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 8 I.Lý thuyết: Câu 1: Công suất là gì? Viết công thức tính công suất, giải thích các đại lượng và đơn vị trong công thức? Câu 2: Thế nào là cơ năng? Thế năng gồm có mấy dạng, là những dạng nào? Khi nào vật có động năng? Động năng của một vật phụ thuộc những yếu tố nào? Nêu ví

[Ẩn quảng cáo]