Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

de cuong on tap vat ly 7 HKI

Lượt xem:344|Tải về:5|Số trang:10 | Ngày upload:17/04/2013

ĐỀCƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ Môn: v ật l ý 7 I.Kiến thức cơ bản: nguồn sáng, vật sáng.Cho ví dụ. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. Nhận biết các loại chùm sáng: hội tụ, phân kì, song song. Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích một số hiện tượng đơn giản (ngắm đường thẳng, sự tạo thành bóng đen (bóng tối), bóng mờ (bóng nửa tối), nhật thực, nguyệt thực…). Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Nêu được các đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng. Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để giải thích một số hiện tượng đơn giản liên quan đến sự phản xạ ánh sáng và vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng Đặc điểm của ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm.Nêu một số thí dụ về