/10

de cuong on tap vat ly 7 HKI

Upload: TranThiVietHa.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 574|Tải về: 5

ĐỀCƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ Môn: v ật l ý 7 I.Kiến thức cơ bản: nguồn sáng, vật sáng.Cho ví dụ. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng. Nhận biết các loại chùm sáng: hội tụ, phân kì, song song. Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng để giải thích một số hiện tượng đơn giản (ngắm đường

[Ẩn quảng cáo]