/1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ HK2

Upload: ThangPhanWinkakahaha.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 498|Tải về: 0

ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 6 HỌC KÌ II I/ Lý thuyết: So sánh sự dãn nở vì nhiệt của chất rắn,lỏng, khí. Thế nào là sự nóng chảy và sự đông đặc? Nhiệt độ nóng chảy là gì ? Trong thời gian nóng chảy ( hay đông đặc ) nhiệt độ của vật như thế nào ? . Người ta dựa vào đặc điểm nào của kim loại để chế tạo

[Ẩn quảng cáo]