/9

De cuong on tap vat ly ky 2

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 397|Tải về: 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN VẬT LÍ 11 CB Bài 1 Từ trường không tương tác với A. các điện tích chuyển động. B. các điện tích đứng yên. C. nam châm đứng yên. D. nam châm chuyển động. Bài 2 Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng A. lực hút

[Ẩn quảng cáo]