/9

De cuong on tap vat ly ky 2

Upload: TamThu.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 231|Tải về: 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN VẬT LÍ 11 CB Bài 1 Từ trường không tương tác với A. các điện tích chuyển động. B. các điện tích đứng yên. C. nam châm đứng yên. D. nam châm chuyển động. Bài 2 Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng A. lực hút lên các vật. B. lực điện lên các điện tích. C. lực từ lên nam châm và dòng điện. D. lực đẩy lên các nam châm. Bài 3 Hai dây dẫn thẳng dài đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì hai dây dẫn A. hút nhau. B. đẩy nhau. C. không tương tác. D. đều dao động. Bài 4 Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói v