/3

Đề cương ôn tập Vật lý lớp 9 HK II

Upload: NguyenThuHien.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 285|Tải về: 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 9 - Năm học : 2011 - 2012 I/ LÝ THUYẾT : Dòng điện xoay chiều là gì? Cách tạo ra dòng điện xoay chiều? Công thức tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện? Dựa vào công thức nêu các cách làm giảm hao phí? Trong các cách trên cách nào có lợi nhất tại sao? Nêu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và tác dụng của máy biến thế. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Phân biệt hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ ánh sáng? Nêu các cách nhận biết thấu kính hội tụ? Cách dựng ảnh của một vật sáng AB (AB  và A nằm trên) qua thấu kính hội tụ bằng hai trong ba tia sáng đặc biệt ? Nêu các cách nhận biết thấu kính phân kì? Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì có những đặc điểm gì? Cách dựng ảnh của một vật qua thấu kính phân kì bằng hai tia sáng đặc biệt. Phân biệt TKHT và TKPK? Máy ảnh có cấu tạo như thế nào? Ảnh tạo bởi máy ảnh có đặc điểm gì? So sánh sự giống và khác nhau giữa mắt và máy ảnh? Kính lúp là gì? Kính lúp dùng để làm gì? Quan sát vật nhỏ bằng kính lúp như thế nào? Công thức tính độ bội giác của kính lúp. Những biểu hiện của tật cận thị? Cách khắc phục? Những đặc điểm của mắt lão? Cách khắc phục? Phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính? Màu sắc của vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu? Các tác dụng của ánh sáng? Nêu một vài ứng dụng trong kỹ thuật và trong đời sống đối với mỗi tác dụng. II/ BÀI TẬP Bài 1 : Hình vẽ dưới đây cho biết xy là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng và S’ là ảnh của điểm sáng qua thấu kính đã cho: S x y S’ a/ Ảnh S’của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì? b/ Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? Bài 2 : Cho xy là trục chính của một thấu kính, S’ là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính (Hvẽ) S’ S x y a/ Ảnh S’ của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì ? b/ Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? Bài 3 : Cho xy là trục chính của một thấu kính, S’ là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính (Hvẽ) S S’ x y a/ Ảnh S’ của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì ? b/ Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? Bài 4 : Dựng ảnh của vật sáng AB trong mỗi hình sau B B F’ ( ∆ ) F A F O F’ O A Bài 5 : Cho biết A’B’ là ảnh của AB qua một thấu kính, A’B’ // AB và cùng vuông góc với trục chính của thấu kính ( Hvẽ ). Cho biết TK này là TK gì ? Hãy trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, trục chính, các tiêu điểm F và F’ của Tkính ? A’ A B B’ Bài 6: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của 1 TKHT có f = 12cm, cách TK 16cm, A nằm trên trục chính. Hãy dùng kiến thức hình học để: a.Xác định khoảng cách từ ảnh của AB tới TK b. Tính tỉ số A’B’/AB Bài 7: Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của TKHT có f = 12cm, A nằm trên trục chính, cách TK 8cm. Biết AB cao 2 cm. Hãy dùng kiến thức hình học để: a. Tính khoảng cách từ ảnh đến TK b. Tính chiều cao của ảnh Bài 8: Vật sáng AB cao 2cm được