/7

de cuong on thi hoc ki II hoa 11- cb ( phân dang)

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 397|Tải về: 2

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ: HÓA SINH ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I I- KHỐI 11Phần A.Khái quát nội dung Chương trình thi học kì 2: Chương 5: Hidrocacbon no Bài : Ankan Bài : Xicloankan Chương 6: Hidrocacbon không no Bài : AnkenBài : Ankadien Bài : AnkinChương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên

[Ẩn quảng cáo]