/7

de cuong on thi hoc ki II hoa 11- cb ( phân dang)

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 268|Tải về: 1

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ: HÓA SINH ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ I I- KHỐI 11Phần A.Khái quát nội dung Chương trình thi học kì 2: Chương 5: Hidrocacbon no Bài : Ankan Bài : Xicloankan Chương 6: Hidrocacbon không no Bài : AnkenBài : Ankadien Bài : AnkinChương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên . Hệ thống hóa về hidrocacbon Bài: Benzen và đồng đẳng .Một số hidrocacbon thơm khác Bài: Nguồn hidrocacbon thiên nhiênBài: Hệ thống hóa về hidrocacbonChương 8: Dẫn xuất về halogen – Ancol – Phenol Bài: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon Bài: AncolBài: Phenol Chương 9: Andehit – Xeton –Axit cacboxylicBài: Andehit – Xeton I.PHẦN TRẮC NGHIỆMDẠNG 1: CÔNG THỨC CHUNG Câu1. Công thức tổng quát của ancol no mạch hở đơn chức là: A. CnH2nOH (n > 1) B. CnH2n-1OH ( n  3) C. CnH2n + 1OH ( n>1) D.Kết quả khácCâu 2. Công thức tổng quát của ancol no mạch...