/2

Đề cương thi kể chuyện Bác Hồ (một que diêm)

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1401|Tải về: 2

ĐỀ CƯƠNG “ THAM DỰ HỘI THI CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ” I. Xuất xứ. Trích chuyện kể về Bác Hồ – nhà xuất bản giáo dục II. Chủ đề. Đúc tính tiết kiệm của Bác Hồ III. Yêu cầu Kiến thức giáo dục tư tưởng IV kể chuyện 1. Phần mở đầu : ... 2. Phần nội dung :  Có lần Bác Hồ đến thăm

[Ẩn quảng cáo]