/7

de cuong toan 6

Upload: VanbicquyVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 434|Tải về: 1

ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ I SỐ HỌC Bài 1: Thực hiện phép tính a) 17 . 85 + 15 . 17 – 120 b) 23 . 17 – 23 . 14 d)  e) 80 – (4 . 52 – 3 . 23) g)  h)  i)  k)  l)  m)  n) ( Hướng dẫn: a) Vận dụng tính chất: a.b + a.c = a(b + c) b) Vận dụng tính chất: a.b – a.c = a(b – c)

[Ẩn quảng cáo]